HUR GÅR DET TILL?

Nybesök Rehabilitering/Friskvård

 • Inskrivning med samtal och upprättande av journal
  Jag upprättar en journal innehållandes information om din hund, dess bakgrund och vardag, skade-
  och 
  sjukdomshistoria samt orsaken till ert besök.

 • Rörelseanalys
  Jag tittar på hur din hund rör sig för att få en uppfattning om fysisk status samt identifiera och 
  analysera ev. rörelsestörningar

 • Böjprov och palpering
  Jag känner igenom din hunds muskulatur och leder för att få en uppfattning av dess status

 • Behandling
  Behandling med massage/laser sker utefter undersökningens resultat i samråd med dig som hundägare

 • Hemgångsråd
  Vid friskvårdsbesök: Du får med dig tips om vad du och din hund kan arbeta med på egen hand på hemmaplan. Vid önskemål eller behov av uppföljning kan en mer utförlig träningsplan upprättas, vilken vi i vissa fall behöver följa upp tillsammans för att uppnå bästa resultat för din hund.
  Vid rehabilitering: Du får med dig en rehabiliteringsplan som vi tillsammans följer upp under behandlingstiden.
   

Återbesök Rehabilitering/Friskvård

 • Uppföljning och utvärdering av tidigare besök, inkl. behandling
   

Massagebehandling (kräver nybesök)

 • Kontroll av din hunds fysiska status med rörelseanalys och palpering

 • Behandling enligt resultat av ovan 

Laserbehandling (kräver nybesök)

 • Kontroll av din hunds fysiska status med rörelseanalys och palpering

 • Behandling enligt resultat av ovan
   

Balans- och koordinationsträning 

 • Vi gör tillsammans enklare övningar som är främjande för hundens balans, koordination, styrka och självförtroende
  Ett bra alternativ för dig som känner dig osäker på balans- och koordinationsträning i din tränings- eller rehabiliteringsplan och vill göra detta tillsammans med mig!

Att tänka på!

 • Din hund måste vara över 1 år

 • Kika under respektive tjänst vilka åkommor jag inte kan behandla

 • Rasta gärna din hund innan besöket

 • Din hund bör inte ha ätit precis innan ert besök

 • Ta med dig information om din hund! 
  - Jag måste få veta hur din hund mår och tidigare har mått, ev. skador, sjukdomar och medicinering

 • Behandlingar med laser och massage kan verka smärtlindrande för hunden - det är viktigt att ni tar det lugnt efter behandling (en vilodag är perfekt dagen efter)

 • Din hund kan bli trött och vilja vila efter ert besök

 • Var uppmärksam på vad din hund säger efter behandling
  - D
  in hund kan upplevas vara gladare och piggare efter en behandling, alternativt ha mer ont då det sätter igång kroppens läkningsprocesser 

Vänskapsvägen 40

11265 Stockholm

info@hundstockholmsrehabprehab.se

HUNDSTOCKHOLMS

REHAB & PREHAB

Stora Essingen

 • Facebook - Vit Circle
 • Instagram - Vit Circle

2019 © Hundstockholms Rehab & Prehab